Általános Szerződési Feltételek 


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban röviden: ÁSZF) tartalmazza a www.ortocentrum.hu  webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: 

I.)A Webáruház címe (a továbbiakban: Weboldal):

http://www.ortocentrum.hu/

 

A Webáruház üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Molka29 Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;

Székhely címe: 1161 Budapest, Nonn János utca 3.;

Cégjegyzékszám: 01-09-297503;

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

Elektronikus kézbesítési cím: info@ortocentrum.hu

Adószám: 25940305-2-42;

Bankszámlaszám (Pénzforgalmi számlaszám): 10300002-13231506-00024900; MKB Bank

Törvényes képviselő (ügyvezető) neve: Molnár Katalin;

 

Kapcsolattartó neve: Molnár Katalin;

Kapcsolattartó e-mail címe: info@ortocentrum.hu

 

Ügyfélszolgálat e-mail címe:info@ortocentrum.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:06-20-553-5911

Ügyfélszolgálat elérhetősége: Hétfő - Péntek: 8:00 – 15:30

 

Fogalmak:

Jelen ÁSZF-ben:

  • Szolgáltató: a Webáruház üzemeltetője, aki az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt a Felhasználónak;
  • Felhasználó: a Weboldalon terméket rendelő természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe a Szolgáltatótól;
  • Fogyasztó: az a természetes személy Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül vásárol terméket a Weboldalon keresztül a Szolgáltatótól;
  • Megrendelés: a Felhasználó Szolgáltatótól Weboldalon keresztül történő termékvásárlása;
  • Vásárlói kosár: virtuális kosár, mely a Felhasználó által a Weboldalon keresztül megvásárolni kívánt termékeket tartalmazza;
  • Vis maior: előre nem látható, elháríthatatlan külső ok, melynek felmerülése mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó érdekkörén kívül esik.

 

 

II.) Az ÁSZF elfogadása:

 

A Felhasználó (a Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek), amennyiben a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni a vásárlásához, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadásával a Felhasználó az ÁSZF minden pontjával egyetért és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Jelen ÁSZF elfogadása („Az ÁSZF tartalmát megismertem és elfogadom” rész jelölése („x”)) esetén  a Felhasználó, valamint a Webáruház és ezáltal a Szolgáltató között létrejött valamennyi szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ÁSZF-ben foglaltak. 

Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, azaz nem adhat le Megrendelést sem. 

A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:78. §-ának (1) bekezdése alapján a Felhasználó számára az ÁSZF tartalmának megismerését a szerződés megkötése előtt a Weboldalon lehetővé teszi. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosított szövegét a Szolgáltató szintén a Weboldalon teszi közzé és így biztosítja annak megismerhetőségét. Az ÁSZF módosított szövege a Weboldalon a közzététel napjától kezdve a Felhasználóra is alkalmazást nyer, mely szabályt a Felhasználó elfogad.

 

III.) A Megrendelés lépései:

 

A regisztráció menete

A Felhasználó a Webáruházban a „Regisztráció” gombra kattintva a szükséges adatok (e-mail cím; felhasználónév; jelszó; vezetéknév és keresztnév/cégnév; születési idő és születési hely; kézbesítési cím esetén: vezetéknév és keresztnév/cég neve, ország, irányítószám, város, utca, házszám; telefonszám; számlázási név és cím, valamint a kézbesítési címnél megtalálható adatok, ha eltérnek a kézbesítési címnél leírtaktól; terméktől függően esetlegesen megadott egészségügyi adatok) megadása után tud regisztrálni.

A „Vásárlói kosár” használata

A Felhasználó a regisztrációt követően a Webáruházba történő bejelentkezés („Bejelentkezés” gomb) segítségével a Weboldalon hozzáférhet a fiókjához; önállóan összeállíthatja Megrendelését, hozzáférhet a folyamatosan megújuló heti akciókhoz. „Bejelentkezés” után már nem szükséges külön írásbeli adásvételi szerződés megkötése, hanem a Weboldalon leadott Megrendelés és e-mailek útján kötött szerződés a Ptk. 6:82. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján írásban megkötöttnek minősül.

Minden egyes értékesíteni kívánt terméknél található egy „Kosárba” feliratú ikon, melynek megnyomásával az adott termék „Vásárlói kosárba” helyezhető. 

A termékek rendelése esetén minden egyes terméknél a „Mennyiség” résznél tetszőleges számot lehet beírni, ezzel biztosítva a mennyiségi módosítás lehetőségét. 

A Megrendelés összeállítása 

A kiválasztott mennyiségű termékek „Kosárba” helyezése után adható le a konkrét Megrendelés a „Megrendelés jóváhagyása” gomb megnyomásával. 

Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja, a Megrendelés végleges elküldése, a Megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elekt. ker. tv.) rendelkezéseinek megfelelve: a „Megrendelés jóváhagyása” gomb megnyomása után a jelentkezés beérkezéséről haladéktalanul visszaigazoló üzenetet (a továbbiakban: visszaigazoló üzenet) küld a Felhasználónak. 

Ha a Megrendelés megérkezését visszaigazoló üzenet a Felhasználóhoz 48, azaz negyvennyolc órán belül nem érkezik meg és ezt a tényt a Szolgáltató sem tudja bármilyen hitelt érdemlő módon cáfolni, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz nem köteles a szolgáltatást igénybe venni.

A visszaigazoló üzenetnek a képernyőjén történő megjelenése után a Szolgáltató e-mail útján felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot (ebben az e-mailben látható a fizetendő végösszeg, tekintettel a fizetési módokra), mely e-mail igazolt megnyitásától számított 24, azaz huszonnégy órán belül tudja a Felhasználó kiválasztani a fizetési módot (előre utalás vagy utánvét), valamint eddig módosíthatja a Felhasználó az általa korábban megadott adatokat.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató visszaigazoló üzenet megjelenése utáni e-mailjére - a Megrendeléssel összefüggésben - küldött elektronikus levele (e-mail a fizetési módról, esetlegesen a módosított adatokról) a Megrendelés véglegesítésének számít.

A Felhasználó a Megrendelés véglegesítésével egyben megerősíti azt, hogy nagykorúnak minősül, valamint jogosult a terméket vagy termékeket megrendelő viszonteladó képviseletére.

A Szolgáltató fenntartja a telefonos egyeztetés lehetőségét, így a Felhasználó kérésével, illetve kérdésével fordulhat az ÁSZF-ben meghatározott ügyfélszolgálathoz vagy tárcsázhatja a visszaigazoló és az egyéb Szolgáltató által elküldött e-mailekben található telefonszámok bármelyikét.

 

IV.) Az adásvételi szerződés létrejötte:

 

Ha a korábban regisztrált Felhasználó Megrendelést küld a Webáruház oldalán a Szolgáltató felé, és a Szolgáltató a Megrendelést az ÁSZF-nek megfelelően e-mailben visszaigazolja, az adásvételi szerződés létrejön a Felhasználó és a Szolgáltató között. 

A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött adásvételi szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogrendszere irányadó. A fentebb ismertetettek alapján a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruház Weboldalán keresztül leadott Megrendeléssel összefüggő adásvételi szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. 

Az adásvételi szerződés megkötésének és a Megrendelésnek a folyamata magyar nyelvű, az adásvételi szerződést a Szolgáltató nem rögzíti és az utóbb nem hozzáférhető. Az ÁSZF, a visszaigazoló üzenet és az e-mailek tartalma (szövege) a Felhasználó által tárolható és később akár előhívható.

A termék lényeges tulajdonságai:

A termék lényeges tulajdonságait a Felhasználók megtekinthetik a termékek gyártójának bemutató oldalain. A termék gyártójának neve és elérhetősége a termék csomagolásán megtalálható.

 

Árak:

A Webáruházban közzétett árak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott általános forgalmi adóval növelt (bruttó) árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és a kiszállítási díjat.

 

Kiszállítás, személyes átvétel:

A Szolgáltató Budapesten kívüli helyszínre heti szállítási terv alapján szállít/szállíttat terméket.
Budapesti kiszállítási helyszín esetén 18 óráig leadott rendelését a Szolgáltató a következő napon szállítja/szállíttatja ki. 

A Felhasználó a Szolgáltató kapcsolattartójával egyeztethet a szállítási időpontról.
A Szolgáltató szállítási díjat külön nem számol fel, a szállítás díját – mint járulékos költséget – a termékek ára már tartalmazza.

A Szolgáltató a megrendelt termékeket a megadott szállítási cím ajtajáig szállítja/szállíttatja. A Felhasználó ezzel kapcsolatban az esetleges egyéb igényeit a Szolgáltató kapcsolattartójával egyeztetheti.

 

A Szolgáltató biztosítja a megrendelt termék személyes átvételének a lehetőségét az alábbi címen: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32 az alábbi időpontokban: H-P 8:00-16:30

 

Lehetséges fizetési módok:

  1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvételnél is)
  2. Banki átutalás (előre utalás)

 

V.) Elállási jog a Webáruházon keresztül leadott Megrendelések esetén:

A Ptk. 8:1. §-a (1) bekezdésének 3. pontja szerinti Fogyasztó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 14, azaz tizennégy napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Webáruház Weboldalán leadott Megrendeléssel összefüggésben létrejött szerződéstől.

 

Az elállási/felmondási jog nem vonatkozik a Korm. rendelet 29. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetében, valamint a Korm. rendelet 29. §-a (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 

 

Az elállási/felmondási határidő (előbbi visszamenőleges hatályú; utóbbi a jövőre nézve lehetséges, akkor, ha a teljesítés már megkezdődött) attól a naptól számított 14, azaz tizennégy nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; több termékből, tételből, darabból álló Megrendelés esetén amikor az utolsó terméket, tételt, darabot átveszi.

 

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címek valamelyikére: postai úton: a Szolgáltató részére a 1141 Budapest, Szugló utca 117. fszt. 4. címre; elektronikus úton: a Szolgáltató részére az ortopontkft@gmail.com e-mail címre.

Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

 

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

Ha a Fogyasztó jogszerűen eláll a Webáruház Weboldalán leadott Megrendeléssel összefüggő szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől, illetve (elektronikus) megnyitásától számított 14, azaz tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

Ha a Fogyasztó már a Webáruház Weboldalán leadott Megrendeléssel összefüggő adásvételi szerződés tárgyát képező terméket vagy termékeket átvette, akkor köteles a Szolgáltató számára a terméket vagy termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14, azaz tizennégy napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó 14, azaz tizennégy napos határidő letelte előtt elküldi a terméket vagy termékeket a Szolgáltató részére.

A termék vagy termékek visszaküldésének költségeit a Fogyasztó viseli, feltéve, ha a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel. E költségek legmagasabb becsült összege 1200 Ft, azaz ezerkétszáz forint. Ebben az esetben a vételár visszatérítését a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy termékeket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt vagy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A terméket a Szolgáltató csak a Fogyasztó általi átvételkori állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza. Ennek megfelelően, ha az elállási jog alapján visszaszállított termék nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Fogyasztó kártérítés fizetésére lehet kötelezett. Mindezek alapján, ha a visszaszállított terméken amortizációs jelek, így látható külsérelmi nyomok, szakadás, törés, egyéb sérülés stb. található, a Szolgáltató a kifizetett összeg (vételár) egészét vagy részét jogosult visszatartani.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében kiderül, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét (a csomagolás kibontását) megelőzően keletkezett, a Szolgáltató a termék visszavételét, az adásvételtől elállás lehetőségét költségmentesen biztosítja. Ebben a pontban a költségmentesség azt jelenti, hogy ilyenkor a visszaszállítás költségét is a Szolgáltató állja. Ez a szabály természetesen csak akkor alkalmazható, ha az áru átvételét (a csomagolás kibontását) megelőző bármilyen nemű sérülést, illetve tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyv tartalmazza. Utólagos (az áru átvételét, a csomagolás kibontását követő) tartalomhiányért, esetleges sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató:

Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?

A Fogyasztó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Fogyasztó a Webáruház Weboldalán leadott Megrendeléssel összefüggő adásvételi szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 

A Fogyasztó kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van a Fogyasztó kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék gyártójának neve és elérhetősége a termék csomagolásán megtalálható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A Fogyasztó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VI.) Záró rendelkezések:

A Szolgáltató megfelelő technikai gyakorlattal, körültekintéssel és gondossággal jár el az adatok rögzítésekor, hogy téves információk lehetőleg ne kerüljenek fel a Weboldalra. Amennyiben a Weboldalon a termék adatainál, illetve árában mégis hiba vagy hiányosság lép fel, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új, helyes adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a Megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármelyik fél (akár a Szolgáltató, akár a Felhasználó) elálljon a szerződéstől.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon elérhető bármely termék árát, paramétereit külön figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, vagy a Weboldalon lévő bármely termék értékesítését ideiglenesen vagy végleg megszüntesse. A termékek árainak, paramétereinek változtatásai a már megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt termékekre nem vonatkoznak.

Jelen ÁSZF soha, semmilyen módon nem jelenti és nem jelentheti a Szolgáltatót vagy harmadik személyt megillető szerzői jogba, iparjogvédelmi jogba vagy csak a szellemi alkotások jogába tartozó jogosultságok bármilyen módon vagy mértékig történő átruházását, a Felek ezt a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és határozottan kizárják.

A Szolgáltatót és a Felhasználót, továbbá minden alkalmazottjukat, valamint az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve az egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind az üzleti titok (Ptk. 2:47. §-ának (1) bekezdése) vagy az egyéb, tudomásukra jutott vagy birtokukba került, illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető adat, terv, információ, okmány, dokumentum stb. tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Szolgáltató vagy a Felhasználó érdekeit sértené.

A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszonnyal összefüggő bármilyen kérdés, igény, vita vagy per esetén a magyar jog az irányadó. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Felek közötti vita esetén, ha azt a Felek egymás közötti egyeztetés útján nem tudják feloldani, a Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

A Felhasználó a Felek között létrejött jogviszonyból eredő jogait, illetve (és/vagy) kötelezettségeit a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése hiányában nem ruházhatja át, az ilyen átruházást a Felek érvénytelennek tekintik.

Vis maior esetén a Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy olyan megoldást találjanak, amely gazdaságilag a legközelebb áll a szerződésük szerinti kötelezettségek teljesítéséhez. Ha a Felek a vis maior felmerülésétől számított maximum 10, azaz tíz napon (ha a szerződés tárgya ezen időtartamon belül teljesülne vagy a teljesítés megkezdődne, akkor a Szolgáltató szerződésben meghatározott teljesítéséig) belül nem tudnak ilyen megoldást találni, joguk van a szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondására. Ez esetben a Felek időarányosan elszámolnak az addig teljesített szolgáltatással vagy szolgáltatásokkal.

A Felek vis maiornak tekintik különösen:

a természeti katasztrófa bekövetkeztét;
a háború kitörését és fennálltát;
a  Weboldal hibás működése miatti Megrendelés meghiúsulását;
ha az internetes (elektronikus) kapcsolati hiba miatt nem érhető el a Weboldal;
ha a Felhasználó által megadott elérhetőségek hibásak (az ezekből adódó többletköltségeket a Szolgáltató kiszámlázza a Felhasználó felé).
Vis maior esetén a teljesítés elmaradása miatt a Felhasználó nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére.

A Szolgáltató kijelenti, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex.

Tájékoztatni kell a Felhasználót:

- a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;

- a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képességéről a Szolgáltatótól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően. (EZEKET TI ÍRJÁTOK BELE. KÖSZÖNÖM.)

A Felhasználó a szerződés megkötésével elismeri, hogy a fent leírtakat elolvasta, megértette és tudomásul vette.

A Felhasználó elfogadja továbbá azt a szabályt, hogy a termékértékesítésről kibocsátott számla Felhasználó vagy a Felhasználó nevében jogosult eljáró személy általi átvétele bizonyítja a termék(ek) Felhasználó általi átvételét és Felek közötti, számlán szereplő gazdasági esemény megtörténtét.

A jelen ÁSZF tartalmát a Felhasználó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, emellett elismeri, hogy a Megrendeléstől történő elállási, valamint felmondási joga az ÁSZF-ben rögzítetteken kívül kizárt, továbbá az ÁSZF bármely pontjának megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik.