Adatkezelési tájékoztató


 

Az Molka29 Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1161 Budapest, Nonn János utca 3.) Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a Weboldalon keresztül történő megrendelés leadásához szükséges alábbi adatokat kezeli:

 

  • e-mail cím;
  • felhasználónév;
  • jelszó;
  • vezetéknév és keresztnév/cégnév;
  • születési idő és születési hely;
  • kézbesítési cím esetén: vezetéknév és keresztnév; cég neve; ország; irányítószám; város; utca; házszám;
  • telefonszám;
  • számlázási név és cím, valamint a kézbesítési címnél megtalálható adatok, ha eltérnek a kézbesítési címnél leírtaktól;
  • terméktől függően esetlegesen megadott egészségügyi adatok.


A Szolgáltató, mint adatkezelő (képviseli: Molnár Katalin ügyvezető és Molnár Katalin kijelölt adatvédelmi tisztviselő; 1161 Budapest, Nonn János utca 3.), a weboldalon keresztül, a megrendelés(ek) érdekében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve 2018. május 25-étől AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉBEN meghatározottaknak megfelelően, a Felhasználó, mint érintett, kifejezett, a Weboldalon egy erre vonatkozó négyzet bejelölésével megadott hozzájárulása alapján bizalmasan kezeli, adatfeldolgozónak, címzettnek, harmadik személynek a Felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja át, illetve nyilvánosságra nem hozza. A Felhasználó által megadott személyes adatok tárolása az informatikai biztonsági szabályoknak megfelelően, a Szolgáltató (adatkezelő) kizárólagos hozzáférésével, elektronikusan történik.

Az adatkezelés célja a Felek közötti szerződéskötés(ek), valamint a Felek között létrejövő jogviszonnyal összefüggő ügyintézés elősegítése, így a Felek közötti jogviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén – értve ezalatt azt, ha a Felhasználó a Szolgáltatótól az adatai törlését kéri – a Szolgáltató a személyes adatok kezelését a jogviszony megszűnésének, illetve megszüntetésének napján megszünteti. A Felhasználó a megadott személyes adatainak előző mondatban említett törlése mellett kérheti a személyes adataihoz történő hozzáférést (visszajelzést kérhet a személyes adatait érintő folyamatban lévő adatkezelés(ek)ről); tájékoztatást kérhet az adatfeldolgozó(k)nak, illetve címzett(ek)nek történő személyes adat továbbításáról; személyes adatai helyesbítését, illetve módosítását, valamint személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti.

A személyes adatok kezelésekor a Szolgáltató az Info tv. és az Elekt. ker. tv. illetve 2018. május 25-étől AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK rendelkezéseit betartva jár el. 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a megadott személyes adatok bármikor megváltoztathatóak, az adatok törlése pedig postai úton a Szolgáltató részére a 1141 Budapest, Szugló utca 117. fszt. 4. címre küldött levél útján; elektronikus úton a Szolgáltató részére az info@ortocentrum.hu e-mail címre küldött elektronikus levél (e-mail) útján kérhető. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a panaszát/panaszait is ezekre a címekre címezheti.

Abban az esetben, ha a Felhasználó személyes adatai jogosulatlan kezelését észleli, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

A Felhasználó a weboldalon található „Az adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismertem és elfogadom, hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez” rész jelölésével („x”) hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltató a Felek közötti szerződéskötés, valamint a Felek között létrejövő jogviszonnyal összefüggő ügyintézés elősegítése érdekében – tekintettel az Info tv. 65. §-a (3) bekezdésének a) pontjában szereplő ügyfélkapcsolati jogviszonyra is – kezelje.